Vaccininformation

Evira ger veterinärer information angående djurvacciner. Evira ger vaccininformation per djurart och upprätthåller vaccinationsrekommendationer. Eviras rekommendationer är avsedda som hjälp för veterinärer, de är inte bindande bestämmelser och de befriar inte veterinären från ansvar och övervägande av situationen. Rekommendationen är varken en bestämmelse eller ett förbud.

Djursjukdomsvirologi, Helsingfors  

Eviras vaccininformation per djurart för veterinärer

Fisk

Forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa, Helsingfors, central t. 029 530 0400  
Forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa, Uleåborg
Forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa, Kuopio 

Fjäderfä

Forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa, Helsingfors, central t.029 530 0400  

Svin

Forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa, Helsingfors, central t. 029 530 0400  

Pälsdjur

Djursjukdomsvirologi, Helsingfors 

Katt, hund, häst

Djursjukdomsvirologi, Helsingfors

Fimea (fd. Läkemedelsverket)

central t. 029 522 3341