Vacciner och vaccinationsrekommendationer för hundar

 

Vaccinera endast friska och avmaskade hundar. Tikar skall helst vaccineras innan de betäcks. Olika vacciner borde inte ges samtidigt. Intervallen mellan vaccinationer med levande vaccin skall helst vara 3-4 veckor. Intervallen mellan andra vaccinationer skall vara minst två veckor. Dräktiga djur eller djur med immunosuppression skall helst inte vaccineras med vacciner som innehåller levande virus.

Vaccin    Hundens ålder     Boosterdos
   12 veckor  16 -20 veckor  Ca 1 år  
Valpsjuka, smittsam hepatit och parvovirus (a  X  X  X 3 års intervall
Valpsjuka, smittsam hepatit, parvovirus och parainfluensavirus (a  X  X  X 3  års intervall  (parainfluensa med ett års intervall)
Parvovirus  (a  X  X  X 3 års intervall
Rabies    X  X 3 års intervall

 

a) På grund av ökad smittrisk kan valpar vaccineras vid under tre månaders ålder, redan från och med sex veckors ålder. Då fortsätts vaccinationsprogrammet som rekommenderat från tre månaders ålder och framåt. Boosterdosen som ges vid cirka ett års ålder kan också ges tidigare, om smittrycket ökat. 

OBS! Vaccinationskraven hos dem som arrangerar hundutställningar kan avvika från de rekommendationer som ges här.

Vacciner för hundar

Parainfluensa

 • NOBIVAC PI
 • NOBIVAC KC (parainfluensa och bordetella bronchiseptica)
 • DURAMUNE PI
 • VERSICAN PLUS PI

Kombivacciner

Valpsjuka, smittsam hepatit och parvovirus

 • NOBIVAC DHP
 

Valpsjuka, smittsam hepatit, parvovirus och parainfluensa

 • NOBIVAC DHPPi
 • VERSICAN PLUS DHPPi
 • EURICAN DAPPi

Hundar kan vaccineras med de alternativa kombivaccinerna valpsjuka - smittsam hepatit – parvovirus eller valpsjuka – smittsam hepatit – parvovirus - parainfluensa. Kombivaccinet som innehåller parainfluensavirus rekommenderas för användning för hundar i kennel och för sådana hundar, som ofta besöker utställningar.

Parvovirus

 • NOBIVAC PARVO LIVE VET
 

Valpar kan första gången vaccineras i 6-10 veckors ålder. Om valpen inte fått råmjölk, kan vaccinationerna inledas i 6-8 veckors ålder. Efter det vaccineras valparna i enlighet med vaccinationsprogrammet mot valpsjuka, smittsam hepatit och parvovirussmitta vid tre och fyra månaders ålder.

Rabies

 • NOBIVAC RABIES VET
 • RABDOMUN
 • RABISIN
 • VERSIGUARD RABIES
 

Rabiessmittan sprider sig enkom via bett från ett däggdjur som bär på rabies. Med vaccination förebyggs att hunden smittas och att sjukdomen eventuellt sprider sig till andra djur och människan. 

Den första vaccinationen rekommenderas då hunden är cirka 4 månader gammal och den andra vid ett års ålder. Efter detta är vaccinationsintervallen 3 år. Alla vaccin som används för hundar är inaktiverade. 

Rabiesvaccinet kan ges samtidigt som andra vacciner i sådana fall, då detta nämns i informationen om preparatet. 

Leptospiros

 • NOBIVAC L4
 

Leptospirosvaccin rekommenderas för hundar som reser till sådana länder, där smittan är allmän. Vaccinet ger skydd mot klinisk sjukdom, men förhindrar inte att hunden eventuellt blir bärare av bakterien. En smittad hund kan trots vaccination utsöndra bakterien leptospira. Leptospirosen är en zoonos eller med andra ord en sjukdom som smittar från djur till människan. 

Hos vissa hundar kan vaccinerna orsaka överkänslighetssymptom. Vaccination rekommenderas inte för valpar under nio veckors ålder. Grundläggande immunitet kräver två vaccinationer med 2-4 veckors intervall. Boosterdosen ges årligen. 

Herpes

 • EURICAN HERPES