Vaccination av pälsdjur

Vaccinationsrekommendation för minkar

 Sjukdom Ovaccinerade   honors valpar (x Vaccinerade honors valpar (x  Honor  Boosterdos
 Parvosmitta (virusdiarre)  vid 5-6 veckor  vid 7-8
veckor (a
Senast 3 veckor före befruktnings-
perioden
I samband med  valpvaccinering eller vid behov
 Botulism  vid 5-6 veckor  vid 7-8
veckor

Senast 3 veckor 
före befruktnings-perioden

I samband med   valpvaccinering eller vid behov
Smittsam blodig lunginflammation (pseudomonas)  vid 5-6 veckor  vid 7-8
veckor (b

Senast 3 veckor 
före befruktnings-perioden

I samband med valpvaccinering eller vid behov
 Valpsjuka  vid 8-9 veckor  vid 10-14 veckor Senast 3 veckor
före befruktnings-perioden
I samband med valpvaccinering eller vid behov

(x    = vaccinerade och ovaccinerade honors valpar
(a = På endemiska områden måste parvovaccineringen ibland göras ännu senare, först vid 12–14 veckor, eftersom de maternala antikropparna stör uppkomsten av vaccinskydd om vaccinering sker tidigare.
(b = Vaccinering mot smittsam blodig lunginflammation måste ibland på endemiska områden göras först vid 8–14 veckors ålder.

Vaccin för mink

Parvovirussmitta (virusdiarré)

  • BIOVAC (ett special tillstånd)

Valpsjuka

  • DISTEMINK

Parvovirussmitta och valpsjuka

  • FEBRIVAC DE (ett special tillstånd)

Parvovirussmitta, botulism och smittsam blodig lunginflammation

  • FEBRIVAC 3-PLUS
  • BIOCOM-P

 

I Finland kan minkar vaccineras mot valpsjuka, parvo (virusdiarré), botulism och smittsam blodig lunginflammation. Vaccinationerna syftar till att förebygga klinisk sjukdom. Vaccin avsedda för hundar lämpar sig inte för vaccinering av pälsdjur.

Ytterligare information angående tidsbundna special tillstånd och tillgång av vacciner fås av Fimea:  www.fimea.fi

Mer information på vår webbplats