Hästar

Djurskyddskraven angående hästar gäller också ponnyer, åsnor och andra motsvarande hovdjur.

Hållning, skötsel, behandling och hantering av hästar, liksom alla andra djur, stadgas i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen samt lagen och förordningen om transport av djur. Rådets förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning reglerar slakten och avlivning av djur.

Dessutom fastställs de djurskyddskrav som gäller för hållning av hästar i statsrådets förordning om skydd av hästar, där utförliga krav som berör djurhållningsplatsen, apparater och utrustning som används, samt skötsel, behandling och hantering av djur fastställs.

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser