Rapport till kommissionen

Evira ska senast den 30 juni varje år överlämna en rapport till kommissionen om den besättningsavlivning som skett under det föregående året samt göra rapporten allmänt tillgänglig via Internet.

För varje besättningsavlivning ska rapporten särskilt innehålla följande

  • orsakerna till besättningsavlivningen
  • antal avlivade djur och berörda arter
  • bedövnings- och avlivningsmetoder som använts
  • beskrivning av svårigheter vid besättningsavlivningen och, i tillämpliga fall, vilka lösningar som använts för att lindra eller minimera djurens lidande
  • en utredning över eventuella undantag som beviljats till förordningens krav

 

Genom ett kommittologiförfarande kan vid behov undantag från den ovan nämnda anmälningsskyldigheten godkännas, för beaktande av information som insamlats genom ADNS-systemet.

Besättningsavlivning 2013 - 2016

Under åren 2013 - 2016 har utförts inga besättningsavlivning av djur i Finland i enlighet med avlivningsförordnings tillämpningsområde och definitioner.