Kompetensprov

Kompetensprov för förare och skötare

Fordringarna i kompetensprovet är de samma som fordringarna i utbildningen och de finns uppräknade i bilaga IV till djurtransportförordningen. Det av Evira anordnade kompetensprovet ändras från ingången av 2014. Provet består av 20 allmänna rätt/fel -påståenden och 10 rätt/fel -påståenden per djurslag. Antalet frågor beror på hur många djurslag provet gäller. Om examinanden deltar i ett prov som gäller ett enda djurslag är frågorna sammanlagt 30. Ett prov som gäller alla sex djurslag har sammanlagt 80 frågor. Varje rätt svar ger ett poäng. Ett fel svar ger 0,5 minuspoäng. För obesvarade frågor ger varken plus- eller minuspoäng.

Exempel på poängberäkningen: En person deltar i ett prov som gäller ett djurslag. Då är frågorna 30 till antalet och gränsen för godkänt 25 poäng. Personen svarar rätt på 26 frågor och fel på en fråga samt låter bli att besvara 3 frågor. För de rätta svaren får han 26 poäng. Det oriktiga svaret ger minus 0,5 poäng (här måste man beakta att personen inte fick det ena poäng som han hade kunnat få med rätt svar). De tre frågor som personen lät att bli att besvara ger varken minus- eller pluspoäng. Det slutliga poängantalet är alltså 26 - 0,5 + 0 + 0 + 0 = 25,5.

För godkänt prov krävs att följande poänggränser uppnås:

Djurslag 

Maximalt antal poäng 

Gräns för godkänt 

 1  30  25
 2  40  33
 3  50  41
 4  60  49
 5  70  57
 6  80  65

 

Provet börjar samtidigt kl. 13.00 på alla verksamhetsställen. Examinanderna har två (2) timmar på sig att avlägga provet.

För godkänt prov tas ut en avgift på 50,74 euro (1.1.2015). För icke godkänt prov utkrävs ingen avgift.

 

 

År 2018 anordnar Evira kompetensprov för förare och skötare enligt följande schema:

 • 19.1.2018 (man kan inte deltaga det här provet i Vasa)  
 • 16.3.2018
 • 18.5.2018 (man kan inte deltaga det här provet i Tammerfors)
 • 15.6.2018 (antalen av deltagaren till Tammerfors är fullt)
 • 14.9.2018
 • 16.11.2018År 2019 kommer ordnas kompetensprov för förare och skötare enligt följande schema:

 • 18.1.2019
 • 15.3.2019
 • 17.5.2019
 • 14.6.2019
 • 13.9.2019
 • 15.11.2019

Provet kan avläggas i Evira (Helsingfors, Vik) och också i regionförvaltningsverkets verksamhetsstället. Deltagarplatsernas antal för provtillfället är begränsat och den mängd deltagare, som ryms med, varierar beroende på var provet anordnas. Provtillfällets deltagare väljs i den ordningsföljd, som de anmält sig

 • Livsmedelssäkerhetsverket Evira, verksamhetsstället i Vik (Mustialagatan 3, Helsingfors)
 • Södra Finlands regionförvaltningverket, verksamhetsstället i Tavastehus (Birger Jaarlinkatu 15, Tavastehus)
 • Södra Finlands regionförvaltningverket, verksamhetsstället i Kouvola (Kauppamiehenkatu 4, Kouvola)
 • Sydvästra Finlands regionförvaltningverket, verksamhetsstället i Åbo (Självständighetsplanen 2, Åbo)
 • Västra och inre Finlands regionförvaltningverket, verksamhetsstället i Vasa (Wolffska vägen 35, Vasa)
 • Västra och inre Finlands regionförvaltningverket, verksamhetsstället i Seinäjoki/ max. 5 person till provet (Torikatu 16, Seinäjoki)
 • Västra och inre Finlands regionförvaltningverket, verksamhetsstället i Tammerfors/ max. 9 person till provet (Yiopistonkatu 38,  Attila, Tammerfors)
 • Västra och inre Finlands regionförvaltningverket, verksamhetsstället i Jyväskylä (Cygnauksenkatu1 , Jyväskylä)
 • Östra Finlands regionförvaltningverket, verksamhetsstället i StMichel (Maaherrankatu 16, St Michel)
 • Östra Finlands regionförvaltningverket, verksamhetsstället i Kuopio (Hallituskatu 12‑14, Kuopio)
 • Östra Finlands regionförvaltningverket, verksamhetsstället i Joensuu (Torikatu 36 C, Joensuu)
 • Norra Finlands regionförvaltningverket (Linnankatu 1-3, Uleåborg)
 • Lapplands regionförvaltningverket (Valtakatu 2, Rovaniemi)

 

Utbildning enligt bilaga IV till djurtransportförordningen rekommenderas före deltagandet i provet. Den som deltar i provet måste vara beredd på att ha identitetsbevis med sig vid provtillfället. Provet kan avläggas på finska, svenska eller engelska. Det går också att delta i provet tillsammans med en tolk, om separat rum och övervakare kan ordnas på provplatsen. Den som deltar i provet ska själv skaffa fram en tolk och stå för kostnaderna för tolken. I samband med anmälan till provet ska deltagaren meddela om önskan att anlita tolk samt uppge tolkens namn och kontaktuppgifter, så att det kan säkerställas att anlitande av tolk går för sig på provplatsen och att tolken är lämpad för uppdraget. Evira ansvarar inte för eventuella översättningsfel som tolken gör.

Anmälan skall innehålla följande uppgifter:

 • namn
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress (frivillig)
 • på vilket av de ovan nämnda verksamhetsställena vill man avlägga provet
 • vilken provdag vill man avlägga provet
 • vilka djurslag (alla djurslag, häst, nötkreatur, får, getter, svin eller fjäderfä) önskar den anmälande att provet skall gälla
 • vill den anmälande avlägga provet på finska, svenska eller engelska
 • om deltagaren vill anlita tolk, en uppgift om detta samt tolkens namn och kontaktuppgifter. Dessutom information om från vilket provspråk (finska, svenska, engelska) tolken översätter till önskat målspråk

Anmälan till kompetensprov för förare och skötare skall göras minst fem (5) vardagar före provtillfället. Via internet du kan anmäla här. Anmälan kan göras också med en anmälningsblankett och returnering den per post, e-post eller telefax.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Enheten för djur och hälsa
Minna Kokkonen
Mustialagatan 3
00790 Helsingfors
tel. 040 489 3356

e-postadress ehyt@evira.fi

telefaxnummer 029 530 4355

 

Provresultaten meddelas till provdeltagarna senast inom femton vardagar.

Mer information på vår webbplats