Djurregistertillämplingar

Aktuellt om djurregister

Serviceavbrott 4.5.2018 kl. 16:15 - 7.5.2018 kl. 8:00

30.4.2018

Djurregister är inte i bruk 4.5.2018 kl.16:15 - 7.5.2018 kl. 8:00.

Inga driftsavbrott i inloggningen med bankkoder till djurregisterprogrammet

28.12.2017

Den redan informerade möjlig driftsavbrott i inloggningen med bankkoder i Djurregisterprogrammet kommer inte att uppstå. De nödvändiga ändringarna har gjorts och inloggningen med bankkoder kan nås normalt.

Sidan som visas före och efter bank autentiseringen har ändrats något till en annan vy. Övergången till den nya autentiseringstjänsten tog med nya banker. I framtiden kommer kunder i Aktia, Andelsbanken, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästöpankki, POP Banken, S-Banken, Sparbanken och Ålandsbanken att kunna logga in med bankkoder.

Byte till en tjänst efter loggning tar mer tid än normalt.

Inloggningen är långsam

28.12.2017

Svinregistret har skiftat att använda Suomi.fi-autentisering. Inloggningen kan ta mer tid än normalt. Om inloggning funkar inte, låt oss veta: lammasvuohi@evira.fi.

Driftsavbrott i inloggningen med bankkoder till djurregisterprogrammet

18.12.2017

Inloggningen med bankkoder i Djurregisterprogrammet (får- och getregistret, svinregistret) sker i dagens läge via Vetuma-autentiseringen. Tjänsten upphör i sin helhet att fungera 31.12.2017. Alla tjänster som anlitar Vetuma-tjänsten måste övergå till att anlita en ny autentiseringstjänst.

I fortsättningen kommer autentiseringen till Djurdatasystemet att ske via Suomi.fi-autentisering när användaren loggar in med bankkoder. Tjänsten tas i bruk så snart som möjligt, men från och med 1.1.2018 kan det förekomma avbrott när man loggar in med bankkoder. Avbrottet torde pågå i cirka en vecka.

Avvikelsen gäller enbart inloggning med bankkoder. Under den här tiden går det ändå att logga in i registret med det användarnamn och lösenord som du fått från kommunen. Dessutom behövs en nyckeltalslista för inloggningen. Om du inte har kvar de koder som behövs ska du avhämta koderna från kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

 

REGISTERANMÄLNINGAR TILL FÅR- OCH GETREGISTRET

 • Kundtjänsten och weblammas fungerar normalt efter årsskiftet.
 • Använd det användarnamn, lösenord och den nyckeltalslista som du fått från kommunen till får- och getregistret (https://niemi.mmm.fi/elain/)
 • Weblammas- tillämpningen fungerar som normalt
 • Kundtjänst:
  • blanketten (som word-, pdf- eller bildfil eller i skannat format) skickas med e-post: lammasvuohi@mtech.fi
   • en blankett som skickats med e-post behöver inte undertecknas
  • blanketten per post: Får- och getregistret, PB 63, 01301 Vanda
   • då du postar blanketter är det skäl att komma ihåg att postgången kan ta flera dagar
  • blanketten med telefax: 09 271 0035
  • kundtjänstens telefonservice: 09 85 666 002, öppen vardagar 8.15 – 16.00
 • Alla blanketter finns på Eviras webbplats

 

ANMÄLNINGAR TILL SVINREGISTRET

 • Kundtjänsten fungerar normalt efter årsskiftet. Likaså kan slakteriet göra de anmälningar som producenten har gett fullmakt till.
 • Använd det användarnamn, lösenord och den nyckeltalslista som du fått från kommunen när du loggar in i svinregistret (https://niemi.mmm.fi/elain/)
 • Kundtjänst:
  • blanketten (som word-, pdf- eller bildfil eller i skannat format) skickas med e-post: sikarekisteri@mtech.fi
   • en blankett som skickats med e-post behöver inte undertecknas
  • blanketten per post: Svinregistret, PB 63, 01301 Vanda
   • då du postar blanketter är det skäl att komma ihåg att postgången kan ta flera dagar
  • blanketten med telefax: 09 271 0035
  • kundtjänstens telefonservice: 09 85 666 003, öppen vardagar 8.15 -16.00
 • Alla blanketter finns på Eviras webbplats

 

Serviceavbrott 19.5.2017 kl. 16:15 - 22.5.2017 kl. 8:00

16.5.2016

Djurregister är inte i bruk 19.5.2017 kl.16:15 - 22.5.2017 kl. 8:00

Bandning av samtaler i djurregistrets kundtjänst

25.4.2016

Under majmånad börjar vi banda in samtalen till kundtjänsten. Inbandningen av samtalen till djurregistren görs för att förbättra kvaliteten på telefonkundservicen och för att försäkra oss om giltigheten på svaren vi ger samt om att de uppgifter som sparas är de angivna. Då man ringer kundtjänsten hörs ett meddelande där det framgår att samtalet bandas in.

 

Loginlänkar till får-, get-, och svinregistret

 

Kundtjänst:

 • Nötdjurregistret tfn. 09 85 666 000
 • Får-och getregistret tfn. 09 85 666 002
 • Svinregistret tfn. 09 85 666 003