Registrering av hästdjurhållaren och djurhållningsplatsen

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur 222/2017 trädde i kraft den 20 april 2017. Samtidigt upphävdes jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och märkning av hästdjur (880/2009).

Genom jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur föreskrivs bland annat om skyldigheten att för införandet i registret anmäla uppgifterna om djurhållare och djurhållningsplatser. Anmälningsskyldigheten gäller också hållande av ett enskilt hästdjur. Övergångsperioden för anmälningarna till registren över hästdjurhållare och djurhållningsplatser är tills den 31 december 2020. Evira bereder just nu E-tjänster för införandet av uppgifterna via internet. Anmälningarna till registren tas emot då E-tjänsterna lanseras.

Mer information på andra webbplatser:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur 222/2017