Aktuellt

Ändring som gäller upprätthållandet av den elektroniska djurförteckningen (nötkreatur, får och getter)

24.8.2018

Nötkreatur

Kravet på uppdatering av den elektroniska nötkreatursförteckningen har ändrats genom ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning. Det är inte längre nödvändigt att upprätthålla en skild nötkreatursförteckning om händelserna registreras elektroniskt direkt i nötkreatursregistret inom 7 dagar. Hittills har det varit nödvändigt att registrera djurens händelser i nötkreatursförteckningen senast på den tredje dagen efter händelsen.

Får och getter

Evira ändrar anvisningarna för upprätthållandet av den elektroniska djurförteckningen över får och getter så att den stämmer överens med anvisningarna för nötkreatur. Händelserna i den elektroniska djurförteckningen över får och getter ska anmälas till djurregistret senast den sjunde dagen efter händelsen. Tidigare var tolkningen senast den tredje dagen efter händelsen. Tiden för anmälan av lamningar och killningar är fortfarande sex månader.

Ändringarna gäller gårdar som använder det elektroniska registret och tillämpas retroaktivt från och med 1.1.2018. Ändringarna beaktas vid kontrollerna under innevarande år. 

Ändringen gäller inte de djurhållare som inte har tagit det elektroniska anmälningssättet i bruk.

Evira uppdaterar anvisningarna för märkning och registrering av nötkreatur, får och getter. Anvisningarna kommer att finnas djurslagsvis på Eviras internetsidor.

För ytterligare upplysningar kontakta: kirsi.henttu@evira.fi märkning och registrering, marjaana.spets@evira.fi övervakning.

Leverans paus vid Suomen Korvamerkkimyynti fortsätter

28.6.2017

Man kan inte beställa märkmodell Destron, eftersom märkleverant har fortvarande serviceavbrott i beställningssystem.

Suomen Korvamerkkimyynti har leverans paus

17.5.2017

Under veckorna 21-24 kan man inte beställa märkmodell Destron, eftersom märkleverant har serviceavbrott i beställningssystem.

Bandning av samtaler i kundtjänst

25.4.2016

Under majmånad börjar vi banda in samtalen till kundtjänsten. Inbandningen av samtalen till djurregistren görs för att förbättra kvaliteten på telefonkundservicen och för att försäkra oss om giltigheten på svaren vi ger samt om att de uppgifter som sparas är de angivna. Då man ringer kundtjänsten hörs ett meddelande där det framgår att samtalet bandas in.

Det lönar sig för producenterna att senast nu kontrollera de djuranmälningar som utgör villkor för bidragen

25.1.2016

Betalningen av bidrag för slaktlamm och killingar samt slaktbidrag för nötkreatur kommer att köras inom de närmaste dagarna utgående från djurregistren. Det lönar sig för dem som har sökt bidrag att kontrollera att behövliga anmälningar har gjorts om de djur man vill ha bidrag för. För att få bidrag krävs att den sökande har gjort utmönstringsanmälan och att slakteriet har gjort slaktanmälan för djur som det ska betalas bidrag för.

För nötkreatur har uppgifter om nötkreaturen och utmönstringsanmälningar som gjorts eller brister i dem sänts till gårdarna som en lista genom postning av händelseutdrag. Under år 2015 gjordes fem sådana postningar.

Telefon- och faxnummer till nötregistrets kundtjänst förändras

De nya numren till kundstjänst från och med 3.11.2014

  • kundtjänst tf. 09 85 666 000
  • ursprungsförfrågan tf. 09 85 666 001
  • faxnummer 09 27 100 35

Nötkreaturens registreringsavgift sänker

12.3.2014

Livsmedelssäkerhetsverket tar ut 4,40 € (tidigare 4,6 €) i fast avgift för sådan anmälan av nötkreatur till nötkreatursregistret som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 när ett nytt djur registreras eller när ett märke som är avsett för tillfälligt bruk registreras.  Livsmedelssäkerhetsverket tar likaså ut 1,00 € (tidigare 1,05 €) i fast avgift per djur för en sådan anmälan av en aktör inom slakteribranschen som avses i 15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006).

Denna förordning trädde i kraft den 1 januari 2014.