Aktuellt

Inga driftsavbrott i inloggningen med bankkoder till djurregisterprogrammet

28.12.2017

Den redan informerade möjlig driftsavbrott i inloggningen med bankkoder i Djurregisterprogrammet kommer inte att uppstå. De nödvändiga ändringarna har gjorts och inloggningen med bankkoder kan nås normalt.


Sidan som visas före och efter bank autentiseringen har ändrats något till en annan vy. Övergången till den nya autentiseringstjänsten tog med nya banker. I framtiden kommer kunder i Aktia, Andelsbanken, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästöpankki, POP Banken, S-Banken, Sparbanken och Ålandsbanken att kunna logga in med bankkoder.

Byte till en tjänst efter loggning tar mer tid än normalt.

Inloggningen är långsam

28.12.2017

Svinregistret har skiftat att använda Suomi.fi-autentisering. Inloggningen kan ta mer tid än normalt. Om inloggning funkar inte, låt oss veta: lammasvuohi@evira.fi.

Driftsavbrott i inloggningen med bankkoder till svinregistret

18.12.2017

Inloggningen med bankkoder i Djurregisterprogrammet (får- och getregistret, svinregistret) sker i dagens läge via Vetuma-autentiseringen. Tjänsten upphör i sin helhet att fungera 31.12.2017. Alla tjänster som anlitar Vetuma-tjänsten måste övergå till att anlita en ny autentiseringstjänst.

I fortsättningen kommer autentiseringen till Djurdatasystemet att ske via Suomi.fi- autentisering när användaren loggar in med bankkoder. Tjänsten tas i bruk så snart som möjligt, men från och med 1.1.2018 kan det förekomma avbrott när man loggar in med bankkoder. Avbrottet torde pågå i cirka en vecka.

Avvikelsen gäller enbart inloggning med bankkoder. Under den här tiden går det ändå att logga in med det användarnamn och lösenord som du fått från kommunen. Dessutom behövs en nyckeltalslista för inloggningen. Om du inte har kvar de koder som behövs ska du avhämta koderna från kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Kundtjänsten fungerar normalt efter årsskiftet. Likaså kan slakteriet göra de anmälningar som producenten har gett fullmakt till.

 

ANMÄLNINGAR TILL SVINREGISTRET

 • Använd det användarnamn, lösenord och den nyckeltalslista som du fått från kommunen när du loggar in i svinregistret (https://niemi.mmm.fi/elain/)
 • Kundtjänst:
  • blanketten (som word-, pdf- eller bildfil eller i skannat format) skickas med e-post: sikarekisteri@mtech.fi
   • en blankett som skickats med e-post behöver inte undertecknas
  • blanketten per post: Svinregistret, PB 63, 01301 Vanda
   • då du postar blanketter är det skäl att komma ihåg att postgången kan ta flera dagar
  • blanketten med telefax: 09 271 0035
  • kundtjänstens telefonservice: 09 85 666 003, öppen vardagar 8.15 -16.00
 • Alla blanketter finns på Eviras webbplats

 

Anmälan om antalet svin ska göras senast 30.9.2016

23.9.2016

Evira och Mavi påminner om att anmälan om antalet svin för årets andra anmälningsperiod 1.5–31.8.2016 ska göras. Anmälningarna ska sändas in senast 30.9.2016.  

För närvarande har betydligt färre anmälningar av djurantal än under de senaste åren lämnats in.  

Uppgifterna i svinregistret påverkar utbetalningen av alla djurbaserade stöd. Om gården blir föremål för kontroll eller dubbelkontroll och uppgifterna inte har sänts in till svinregistret inom utsatt tid, används noll som djurantal för de saknade månaderna.  

Anmälningarna kan göras med svinregisterapplikationen eller på pappersblankett. I frågor som gäller anmälningarna kan svinregistrets kundtjänst ge råd, tfn 09 85 666 003.

Bandning av samtaler i kundtjänst

25.4.2016

Under majmånad börjar vi banda in samtalen till kundtjänsten. Inbandningen av samtalen till djurregistren görs för att förbättra kvaliteten på telefonkundservicen och för att försäkra oss om giltigheten på svaren vi ger samt om att de uppgifter som sparas är de angivna. Då man ringer kundtjänsten hörs ett meddelande där det framgår att samtalet bandas in.

Uppgifterna i svinregistrets första registreringsfakturor bristfälliga

3.3.2016

Faktureringsuppgifterna i de fakturor som sändes till svinproducenterna i början av mars är tyvärr bristfälliga.

Den aktuella fakturan är svinregistrets registreringsfaktura, som nu sändes ut för första gången och den gäller år 2015. Avgifternas storlek är baserad på antalet anmälningar om händelser och djurantal till svinregistret.

Registreringsavgiften bygger på jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer (1259/2015).

Priset för producenternas registreringsavgift 1.1–14.10.2015 var 0,15 €/händelse och för resten av året (en förhöjning i JSM:s avgiftsförordning trädde i kraft i oktober) 0,20 €/händelse. Därför kan fakturan innehålla två rader med flyttningsanmälningar baserade på olika priser.

Om djurhållaren har befullmäktigat slakteriet att göra utmönstrings- och köpanmälningar för sin räkning, faktureras producenten trots detta. Slakteriets registreringsavgift för slaktanmälan faktureras separat från slakteriaktören.

Evira beklagar situationen.

Registreringsavgiften höjde 15.10.2015

23.10.2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning  1259/2015 om Livsmedelssäkerhetsverketsavgiftsbelagda prestationer. Livsmedelssäkerhetsverket tar ut 0,20 euro i fast avgift per registrering för anmälan till svinregistret om förflyttningar av svin och djurantal. Dessutom tar Livsmedelssäkerhetsverket ut 0,15 euro i fast avgift per registrering av en slaktanmälan av en aktör inom slakteribranschen.

Avgift för registrereing av svin från och med 1.1.2015

En ny registreringsavgift för svin har fastställts i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning 1161/2014  om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer som trädde i kraft 1.1.2015. Avgiften tas ut per händelserapport hos djurhållarna, och per slaktanmälan hos slakterierna.

Registreringsavgiften är 0,15 €/flyttningsanmälan och 0,10 €/slakt- och förmedlinganmälan. 

Telefon- och faxnummer till kundtjänst förändras

De nya numren till kundstjänst från och med 3.11.2014:

 • kundtjänst tf. 09 85 666 003
 • faxnummer 09 27 100 35