Stöd for djurens välbefinnande

För att djurens välbefinnande främjas kan gårdar som håller nötkreatur och svin ansöka om stöd för djurens välbefinnande. Tvärvillkoren ligger till grund för stödet för djurens välbefinnande. Mer information om förbindelsevillkor samt övervakning av stödet finns på Landsbygdsverkets sidor.

Mer information på andra webbplatser