Aktuellt om foder 2015

15.9.2015: Afrikansk svinpest kan också spridas med foder                                               

Afrikansk svinpest (ASF) har spridit sig till Finlands närområden, dvs. Estland och de andra baltiska länderna samt till Polen, Ryssland och Vitryssland. Sjukdomen är ytterst farlig för svin och inget botemedel finns.  Inte bara de insjuknade djuren utan gårdens alla djur måste avlivas. Det sjukdomsalstrande viruset tål värme (förstörs i +60°C/30 min) och surhet och kan sprida sig med foder som inte hettats upp. Också matavfall kan sprida viruset och andra djursjukdomar och därför är det förbjudet att använda matavfall som foder för livsmedelsproducerande djur.

För att förhindra spridning av sjukdomen ska foder som inte hettats upp, såsom t.ex. ensilage och hö samt färskkonserverad eller obehandlad skörd, inte föras in från sjukdomsdrabbade områden till Finland för att användas som foder för produktionsdjur eller vilda djur. Utfodring av vilt nära östgränsen kan locka insjuknade vildsvin till platsen, vilket medför risk för att sjukdomen sprider sig till Finland. Dessutom måste man beakta att t.ex. torkning av spannmål, inklusive majs, inte nödvändigtvis förstör det virus som orsakar sjukdomen. Importfodrets ursprung bör alltid säkerställas, eftersom det från början kan ha kommit från något annat land än inköpslandet.

Svinpestviruset kan också sprida sig med transportutrustningen för foder (Eviras anvisning om desinfektion av transportfordon för djur och varor som trafikerar inom EU https://www.evira.fi/globalassets/elaimet/tuonti-ja-vienti/sv-sivut/20151007-ohje-eun-alueen-kuljetusajoneuvojen-desinfioinnista.pdf) och med strömaterial.

Personer eller företag som importerar foder ska registrera sig som foderföretagare hos Evira (Verksamhet inom fodersektorn). Foder som importeras kan vara t.ex. spannmål, hö, olika slags frön eller foderblandningar. Foderföretagaren ansvarar för kvalitetssäkringen av fodret och för fodersäkerheten som ett led i sin egenkontroll och ska årligen göra anmälan om det importerade fodret till Evira. De som har registrerat sig som primärproducenter av foder kan importera små mängder foder för utfodring av sina egna djur utan lagstadgad provtagningsskyldighet eller årlig anmälan, men också primärproducenter av foder ansvarar för kvaliteten och säkerheten hos det foder de importerar.

Mer info om afrikansk svinpest på www.evira.fi.

Teman: