Användningen av animaliska biprodukter som foder

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 183/2005 om foderhygien (den s.k. foderhygienförordningen) förutsätter med vissa undantag att alla foderföretagare måste registrera sig. Av en del foderföretagare förutsätts förutom registrering också godkännande på basis av antingen foderhygienförordningen eller någon annan författning.

Foderblandningar som är avsedda för andra än livsmedelsproducerande djur och som innehåller t.ex. köttmjöl eller köttbenmjöl ska tillverkas i en annan produktionsanläggning än foderblandningar avsedda för djur som används inom livsmedelsproduktionen.På vissa villkor får dock fiskmjöl och animaliskt di- och trikalciumfosfat användas som foder för andra livsmedelsproducerande djur än idisslare.

För utfodring av livsmedelsproducerande djur kan man också använda mjölkbaserat kategori 3-material (produkter) som kommer från en anläggning i mjölkbranschen eller från detaljhandeln.Dessutom är det tillåtet att använda vissa animaliska biprodukter som foder för sällskapsdjur, pälsdjur, hundar i hundgårdar och larver som används som fiskagn.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

 

Teman: