Mjölk och mjölkbaserade biprodukter

Användningen av mjölk och mjölkbaserade biprodukter vid utfodringen av djur som används i livsmedelsproduktionen

Användningen av mjölk och mjölkbaserade produkter vid utfodringen av djur som används i livsmedelsproduktionen regleras genom kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 samt jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 783/2015 och lag om animaliska biprodukter nr 517/2015

Anvisningar om användningen av mjölk och mjölkbaserade biprodukter vid utfodringen av djur som används i livsmedelsproduktionen ges i Eviras anvisning FODER 12814/5.

Ytterligare upplysningar:
Marja Turunen, tfn 040 838 0214, marja.turunen(at)evira.fi

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

  • Anvisning REHU 12814/5: Användning av mjölk och mjölkbaserade biprodukter vid utfodringen av djur som används i livsmedelsproduktion (pdf, 51 kbyte)

 

 

Teman: