Sällskapsdjursfoder innehållande biprodukter

Av de animaliska biprodukterna får endast kategori 3- biprodukter användas för utfodring av sällskapsdjur. Foder innehållande biprodukter ska ha tillverkats i en anläggning som tillverkar mat för sällskapsdjur och som Evira har godkänt i enlighet med biproduktförordningen.

Godkännande och tillsyn

Mat och tuggben som är avsedda för sällskapsdjur och tillverkade av biprodukter ska ha tillverkats i en anläggning som är godkänd och övervakad i överensstämmelse med biproduktförordningen. Fodersektionen vid Eviras jordbrukskemiska enhet ansvarar för godkännandet av och tillsynen över en anläggning som tillverkar mat för sällskapsdjur. Kommunveterinären på anläggningens område fungerar som lokal tillsynsmyndighet. Vid kontrollbesöket granskas bl.a. de lokaler och den utrustning som används för fodertillverkning samt tillverkningsprocesserna för foder. Evira granskar också anläggningarnas egenkontrollplan och HACCP-systemet samt de förpackningspåskrifter och varudeklarationer som fogas till produkterna.

Råvaror och färdiga produkter

Kategori 3 –biprodukter får i tillämpliga delar användas för tillverkning av mat för sällskapsdjur. I praktiken utgörs dessa av sådana inälvor och delar av vid köttbesiktningen godkända slaktdjur som inte används som livsmedel. För produkter som säljs som råa ställer lagstiftningen strängare kvalitetskrav för att garantera en god hygienisk kvalitet.

I förädlad djurmat får man också använda inälvor som duger som foder men inte som livsmedel. Förädlad djurmat och tuggben behandlas under tillverkningen så att eventuella sjukdomsalstrare förstörs. Också biprodukter från fisk och äggproduktion är tillåtna råvaror vid tillverkningen av mat för sällskapsdjur. Av biprodukter tillverkas bl.a. olika slag av helfoder samt torkade produkter som används som godbitar, exempelvis grisöron och tuggben.