Utfodring av pälsdjur och hundar i hundgårdar

Att pälsdjur, hundar i hundgårdar och larver avsedda som fiskagn får utfodras med vissa biprodukter i kategori 2 och 3 bygger på ett undantag enligt artikel 23 i biproduktförordningen. Aktörer som av tillåtna biprodukter tillverkar foder avsett för dessa djur är användare enligt artikeln i fråga och verksamheten ska vara godkänd av myndigheten.

Beroende på om det foder som tillverkats på en farm eller hundgård används endast för de djur som föds upp eller hålls där eller om det förmedlas vidare till andra farmer eller hundgårdar är det frågan om antingen en fodercentral på gård eller en foderblandningscentral.

En farm eller hundgård som enbart använder köpt färdigt foder för utfodring av djuren är en slutanvändare enligt biproduktförordningen och behöver inte vara godkänd av myndigheten.

Teman: