Ekologiskt producerat foder

Livsmedelssäkerhetsverket Evira ansvrar för övervakningen av ekologiskt producerat foder. Bestämmelser om tillverkning och övervakning av ekologiskt producerat foder ingår i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) och i författningarna om ekologisk produktion (JSMf 846/2008, rådets förordning (EG) Nr 834/2007 och komissionens förordning (EG) Nr 889/2008).

Aktörer som tillverkar, säljer, importerar, lagrar eller distribuerar ekologiskt producerat foder ska omfattas av övervakningssystemet för ekologisk produktion.

Mer information om ekologiskt producerat foder och tillsyn finns i punkten Sakenheter > Ekologisk produktion

Kontaktperson i Evira:
Överinspektör Tiina O`Toole
Tfn 040 827 9631
tiina.otoole(at)evira.fi

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

 

 

Teman: