Kontaktuppgifter

Fodersektionens kontaktuppgifter

Kontrollavdelningen
Enheten för foder- och gödselkontroll
Fodersektionen

 

Namn Telefon Ansvarsområdena
Airaksinen Anna-Kaisa 040 827 9623 Tillsyn över import och handeln på den inre marknaden, marknadsövervakning, RASFF
Ala-Mantila Ossi 040 489 3338  Statistiker, rapporter
och årsanmälningar, exportcertificat
Auvinen Riitta 040 685 6943  Analysbetyg, kontorsarbeten

Blomqvist Laura

040 179 5074

Tillsyn över foderanläggningar och tillverkning av foderämnen och foderblandningar, registrering av foderföretagare

Juselius Armi  040 8313016  Provtagares ersättningar, dokumentförvaltning, analysbetyg, exportcertificat, upprätthållande av produktregister (foder), registrering av transportföretag, kontorsarbeten

Korkalainen Katja

040 489 3412

Tillsyn över primärproduktion av foder, tvärvillkor

Laatio Hanna

0400 656 265

Tillsyn över använding animaliska biprodukter som foder, uppsamlingscentraler (slakteriernas biproduktavdelningar), anläggningar som tillverkar sällskapsdjursfoder, foderblandningscentraler

Lehtolainen Marja

040 689 2525

Provtagares ledning

Maksimainen
Sanna

050 573 1275 (tl)

 

Marmo Sinikka 040 725 7239 Ledning av enheten för foder- och gödselkontroll
O`Toole Tiina 040 827 9631 Tillsyn över gm-foder och ekologiskt producerat foder
Rannikko Riitta 040 846 1153 Tillsyn över tillverkning av foder (produkttillsyn), tillsyn över import och handeln på den inre marknaden (den första vikarien), godkännande av laboratorier enligt foderlag
Root Tarja 040 572 5397 Fodersektionens förman
Turunen Marja 040 838 0214  Foderhygienförordningen, anläggningstillsyn, kundregister

Telefax:

       029 530 5298  
 E-postadresser:   
 Personalens e-postadresser: förnamn.släktnamn(at)evira.fi
Anmälningar som gäller importen av foder: rehutuonti(at)evira.fi
Övriga anmälningar som gäller foder: rehu.ilmoitukset(at)evira.fi
Frågor som gäller foder och/eller fodertillsyn: rehukyselyt(at)evira.fi
 

 

 

Teman: