National lagstiftning

Foderlag 86/2008 

Uppdaterad författningstext innehållande ändringar i lagen senast den 27.11 2018

Ikraftträdelsetid: 1.3.2008 

JMS:s förordning om upphävande av förordning om fodertillsatser  20/2014

Ikraftträdelsetid: 15.12.2014

JSM:s förordning om genomförande av offentlig kontroll av foder 11/2009

Ikraftträdelsetid: 1.7.2009

JSM:s förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen 548/2012

Ikraftträdelsetid: 24.10.2012
Ändringar: 
JSMf 960/2014  (15.12.2014)

JSM:s förordning om foder för särskilda näringsbehov 4/2011

Ikraftträdelsetid: 1.12.2011

JSM:s förordning nr 10/VLA/2008: Läkemedelsfoder

Ikraftträdelsetid: 1.1.2009

JSM:s förordning om kontroll av salmonella hos nötkreatur och svin 1030/2013

Ikraftträdelsetid: 1.1.2014

JSM:s förordning om kontroll av salmonella hos höns och kalkoner 1037/2013

Ikraftträdelsetid: 1.1.2014

 

Lag om animaliska biprodukter  517/2015

Ikraftträdelsetid: 1.7.2015

JSM:s förordning om animaliska biprodukter  783/2015

Ikraftträdelsetid: 1.7.2015

 

Lag om bekämpning av flyghavre 185/2002

Ikraftträdelsetid: 1.5.2002
Ändringar:
Lag 687/2004  (4.8.2004)

Teman: