Märkning av foder

Av märkningen för foder måste framgå fodrets användningsområd, fodertyp, kvantitet, sammansättning, egensskaper och det foderföretag som ansvarar för märkningen. Etiketten skall fästas på förpackningen, eller om produkten säljs separat, skall köparen ges en separat etikett.

Märkningarna skall avfattas på finska och svenska, och de skall vara väl synliga och läsbara. På foderblandningar som tillverkats i Finland och som säljs enbart i enspråkiga kommuner kan anteckningarna dock vara skrivna på endast det språk som används i dessa kommuner. När foderblandningar exporteras till Europeiska unionen skall anteckningarna skrivas på åtminstone ett av de officiella språken i mottagarlandet.

I Eviras märkningsguide för foder presenteras kraven i lagstiftningen och ges exempel på märkningar och påståenden.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Teman: