Statistiker och rapporter

Tillsynsrapporter

Rapporter om förverkligandet av foderkontroll

Årsrapporter av foderkontroll finns i avsnittet Presentation>Verksamhet>Tillsyn> Utvärdering och rapportering

Rapporter om analysresultaten av kontrollproverna av foder (på finska)

Livsmedelssäkerhetsverket publicerar på sina webbsidor de
foderföretagarspecifika resultat som är väsentliga med tanke på kontrollen. Länkär i rapporter finns på den finskspråkiga webbsidan.


Statistiker om foder

Tillverkningsstatistiker

Tillverkningen av foderråvaror

  • 2017 (pdf, 15 kbyte)
  • 2016 (pdf, 12 kbyte)
  • 2015 (pdf, 15 kbyte)
  • 2014 (pdf, 12 kbyte)

 

Tillverkningen av foderblandningar för produktionsdjur 2002 - 2017


Tillverkningen av mat för sällskapsdjur (hundar och katter) 2002 -2017

  • 2011 - 2017
  • 2002 - 2010 (Se statistiker "Produktionsdjur")


Tillverkningen av färska foderblandningar för pälsdjur 2001 - 2017


Tillverkningen av läkefoder 2004 - 2017

Importstatistiker

Övriga statistiker

Användningen av koccidiostatika och antibiotika i Finland

Teman: