Prislista

FODERTILLSYNS PRISLISTA

Myndighetstjänster

Avgifterna för fodertillsyn baserar sig på foderlagen 86/2008 samt lagen om animaliska biprodukter 517/2015 (den s.k. biproduktlagen). För Livsmedelssäkerhetsverket Eviras avgiftsbelagda tjänster dvs. prestationer tas ut avgifter i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordning 1425/2016.

Fodertillsyns prislista (pdf, 52 kbyte)

 

Företagsekonomiska tjänster

Utöver myndighetstjänster kan Evira erbjuda andra avgiftsbelagda tjänster. Avgifterna för dessa tjänster bestämmer Evira på företagsekonomiska grunder i enlighet med 6 § i JSM:s förordning 1425/2016. T.ex.

  • Sakkunnigtjänster för varje påbörjad timme 106,23 € (inneh. moms 24 %) samt
  • Krävande sakkunnigtjänster för varje påbörjad timme 231,07 € (inneh. moms 24 %)

Tjänsterna som är prissatta på företagsekonomiska grunder ingår i Eviras prislista över företagsekonomiska prestationer.

https://www.evira.fi/sv/om-evira/tjanster/prislista/foretagsekonomiska-tjanster/  

Eviras gemensamma prislista https://palvelut2.evira.fi/hinnasto/lista.php?source=6&order=b