RASFF

Systemet för snabb varning för livsmedel och foder, RASFF

Information om systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF = Rapid Alert System for Food and Feed) finns på sidan Evira > Livsmedel > Tillverkning och försäljning > Tillsyn >  RASFF-systemet.

 

 

Teman: