Ändringar i verksamheten och nedläggning av verksamheten

Anmälan om ändringar i verksamheten

Fodersektorns aktörer skall utan dröjsmål göra en anmälan till Evira om verksamheten ändras eller upphör. Evira skall underrättas om ändringarna då de uppgifter som lämnats i samband med registreringen har ändrats. Anmälan om ändringar görs med blankett A. Då det gäller basuppgifter, verksamheter och produkttyper bör för tydlighetens skull alla uppgifter fyllas i även om de inte har ändrats.

Anmälan om nedläggning av verksamheten

Anmälan om nedläggning görs med blankett D då hela verksamheten inom fodersektorn avvecklas. Om bara någon enstaka funktion upphör används anmälan om ändring. På basis av anmälan stryker Evira aktören från registret över registrerade aktörer på sin webbplats.

Foderföretagare som bedriver primärproduktion av foder, såsom gårdar, gör anmälan om ändringar i verksamheten eller nedläggning av verksamheten med blankett F som finns på sidor Jordbrukare och husdjurproducenter.

För handläggningen av anmälningar om ändring och nedläggning uppbärs ingen avgift.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Teman: