Anmälan om kontaminerat foder

En aktör inom fodersektorn skall utan dröjsmål underrätta Evira om han vet eller har skäl att misstänka att ett foder är kontaminerat eller i övrigt inte uppfyller foderlagstiftningens krav på säkerhet. Det kan vara frågan om mikrobiologisk kontamination (t.ex. salmonella) eller till exempel foder som innehåller förbjudna ämnen eller en större mängd skadliga ämnen än vad som är tillåtet.

Aktören skall omedelbart underrätta Evira om det vid kvalitetskontrollen upptäcks salmonella i råvaror, tillverkningsprocesser, produktionsmiljö eller produkter. Salmonellaproverna skall skickas för typbestämning och resultaten av typbestämningen meddelas till Eviras foderövervakning.

Anmälan görs via e-postadressen  rehu.ilmoitukset(at)evira.fi. Anmälan kan göras också per telefon till Eviras fodersektion (Eviras telefonväxel 029 530 0400).

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

  • Blankett REHU 12936/2: Anmälan om salmonellafynd till Evira, anmälningsblankett för operatörer inom foderbranschen (doc, 98 kbyte)

 

Teman: