Anvisningar

Anvisningar till aktörerna inom fodersektorn

Anvisningens känneteckenAnvisningens namn 
REHU 801/1 Eviras anvisning till foderföretagarna om tillämpning av HACCP-systemet och om tillhörande dokument pdf 
34 kbyte
REHU 803/2 Identifiering, märkning, transport och handelsdokument som gäller animaliska produkter
Bilaga 1 (doc, 97 kbyte)
pdf
59 kbyte
REHU 805/1 Om användning av koccidiostatika i fjäderfäfoder pdf
15 kbyte
REHU 806/1 Anmälan till Evira om genetiskt modifierade foder i samband med import pdf
23 kbyte
REHU 810/1 Anvisningar om återkallelse av genetiskt modifierade livsmedel och foder som inte är godkända pdf
28 kbyte

REHU 12804/5

Anvisning till fodertransportföretag

pdf 
82 kbyte

REHU 12807/3

Eviras anvisning till foderföretagare, godkända laboratorier och av Evira bemyndigade inspektörer om analys av officiella prover
- Enligt foderlagen (86/2008) godkända laboratorier

pdf
70 kbyte

REHU 12812/2

Försäljning och marknadsföring av sällskapsdjursfoder i detaljhandel

pdf
25 kbyte

REHU 12814/5 Användning av mjölk och mjölkbaserade biprodukter vid utfodringen av djur som användas i livsmedelsproduktionen pdf 51
kbyte

REHU 12816/2

Krav på jordnötter och solrosfrön avsedda för vilda fåglar

pdf
27 kbyte

REHU 12817/3

Anvisning för myndighetsprovtagning för salmonellaundersökning av särskilt riskbenägna importfoder

pdf 99
kbyte

REHU 12819/1

Anvisning till fraktblandare, fodertransportörer och gårdsbruksenheter om åtgärder för att förhindra spridningen av salmonella

pdf
22 kbyte

REHU 12822/3

Kontroller av foderföretagare och förberedelser inför kontrollbesöken

pdf 52
kbyte

 REHU 12832/1

 

 

 

Ansökan om tillstånd att vid vetenskapliga utfodringsexperiment med produktionsdjur använda fodertillsatser som inte är godkända inom EU

pdf
23 kbyte

 

 

 

Anvisningar som anknyter till animaliska biprodukter:

 

 

Gå till anvisningarna här

 

 

Andra anvisningar:

 

 

Bekämpning av gnagare och användning av rodenticider inom foder- och livsmedelsproduktion (Tukes och Evira)

pdf 158 kbyte

 

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

 

Teman: