Blanketter

Fodertillsyn

Blanketter anknutna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för foderhygien

 

Blanketter anknutna till läkemedelsfoder

 

Blanketter anknutna till biproduktförordningen och TSE-förordningen

 

Blanketter anknutna till ekokontrollsystemet (foder)

  • Ekokontrollblankett 1: Ansökan om att bli ansluten till ekokontrollsystemet:  doc 97 kbytepdf 81 kbyte
  • Ekokontrollblankett 1g: Kompletteringsblankett (framställning av foder, import, första mottagaren): rtf 1254 kbpdf 73 kb
  • Ekokontrollblankett 9d: Ansökan om tillståndet att framställa ekologiska foder med samma utrustning som konventionella foder: rtf 1211 kbpdf 24 kb
  • Ekokontrollblankett 12: Anmälan om ändringar i aktörens uppgifter: rtf 1227 kbpdf 21 kb

 

Årsanmälningsblanketter för aktörer inom fodersektorn (Foderlag 86/2008, 18§)

  •   Årsanmälningsblanketter för året 2018 (tillgängliga vid årsskiftet)

 

Blanketter anknutna till importen av foder och handel på den inre marknaden


Foderkontrollens inspektioner

Övriga blanketter

 


Teman: