Årsanmälningsblanketter

Foderföretagarnas årsanmälningar 2016

Anmälningsskyldighet: Foderlag 86/2008, 18 §

Eviras fodersektions brev till foderföretagare (Dnr 8137/0729/2015), pdf 16 kbyte

Foderföretagare som har registrerar sig som tillverkare (också packare av foder) och/eller som importör/importör från den inre marknaden måste sända årsanmälan senast den 31.1.2017 till Eviras fodersektion antingen via e-posten med adressen rehu.ilmoitukset(at)evira.fi eller med adressen
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Fodersektionen
Mustialagatan 3
00790 HELSINGFORS

Årsanmälningsblanketter

Blanketterna är tillgängliga efter årsskiftet

Tillverkningen av foderråvaror

 • Blankett 12933:1: tillverknings- och produktionsmängder, konventionellt producerat foder ( excel, 447 kbyte)
 • Blankett 12933:2: tillverknings- och produktionsmängder, ekologiskt producerat foder (excel, 444 kbyte)
 • Obs! Uppsamlingscentraler, slakteriernas biproduktavdelningar och enligt biproduktförordningen godkända bearbetningsanläggningar ska använda blankett 12933:8

Tillverkningen av fodertillsatser

 • Blankett 12933:3: tillverkningsmängder och råvaror ( excel, 115 kbyte)

Tillverkningen av förblandningar

 • Blankett 12933:4: tillverkningsmängder och råvaror ( excel, 92 kbyte)

Tillverkningen av foderblandningar för produktionsdjur

 • Blankett 12933:5: tillverkningsmängder och användningen av råvaror, både konventionellt producerat foder och ekologiskt producerat foder( excel, 158 kbyte)
 • Obs! Fraktblandare ska använda blankett 12933:7, uppsamlingscentraler blankett 12933:8 och foderblandningscentraler blankett 12933:10

Fraktblandningen

 • Blankett 12933:7: tillverkningen av fraktblandare (excel, 43 kbyte)

Uppsamlingscentraler, slakteriernas biproduktavdelningar och bearbetningsanläggningar

 • Blankett 12933:8: tillverkningen och användningen av råvaror (excel, 59 kbyte)

Tillverkningen av foder för sällskapsdjur

 • Blankett 12933:9a: tillverkningen och användningen av råvaror (excel, 115 kbyte)

Tillverkningen av foder för vilda djur (vilda fåglar)

 • Blankett 12933:9b: tillverkningen och användningen av råvaror (excel, 113 kbyte)

Foderblandningscentraler

 • Blankett 12933:10: tillverkningen och användningen av råvaror (excel, 56 kbyte)

 Import av foder från EU-länder och från länder utanför EU

 • Blankett 12933:11a: foderråvaror (excel, 306 kbyte)
 • Blankett 12933:11b: fodertillsatser (excel, 82 kbyte)
 • Blankett 12933:11c: förblandningar (excel, 62 kbyte)
 • Blankett 12933:11d: foderblandningar för produktionsdjur (excel, 72 kbyte)
 • Blankett 12933:11e: foder för sällskapsdjur (excel, 79 kbyte)
 • Blankett 12933:11f: foder för vilda djur (excel, 68 kbyte)


Tillbaka till blanketter

Teman: