Årsanmälningsblanketter

Foderföretagarnas årsanmälningar 2017

Anmälningsskyldighet: Foderlag 86/2008, 18 §

Eviras fodersektions brev till foderföretagare (Dnr 6843/0729/2017), pdf 16 kbyte

Foderföretagare som har registrerar sig som tillverkare (också packare av foder) och/eller som importör/importör från den inre marknaden måste sända årsanmälan senast den 31.1.2018 till Eviras fodersektion på första hand som excel-fil via e-posten med adressen rehu.ilmoitukset(at)evira.fi eller alternativt per post med adressen
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Fodertillsyn
Mustialagatan 3
00790 HELSINGFORS

Årsanmälningsblanketter

Tillverkningen av foderråvaror

  • Blankett 12933:1: tillverknings- och produktionsmängder, konventionellt producerat foder och ekologiskt producerat foder ( excel, 124 kbyte)
  • Obs! Uppsamlingscentraler, slakteriernas biproduktavdelningar och enligt biproduktförordningen godkända bearbetningsanläggningar ska använda blankett 12933:8

Tillverkningen av fodertillsatser

Tillverkningen av förblandningar

Tillverkningen av foderblandningar för produktionsdjur

  • Blankett 12933:5: tillverkningsmängder och användningen av råvaror, både konventionellt producerat foder och ekologiskt producerat foder( excel, 109 kbyte)
  • Obs! Fraktblandare ska använda blankett 12933:7, uppsamlingscentraler blankett 12933:8 och foderblandningscentraler blankett 12933:10

Fraktblandningen

Uppsamlingscentraler, slakteriernas biproduktavdelningar och bearbetningsanläggningar

  • Blankett 12933:8: tillverkningen och användningen av råvaror (excel, 32 kbyte)

Tillverkningen av foder för sällskapsdjur

  • Blankett 12933:9a: tillverkningen och användningen av råvaror (excel, 110 kbyte)

Tillverkningen av foder för vilda djur (vilda fåglar)

  • Blankett 12933:9b: tillverkningen och användningen av råvaror (excel, 103 kbyte)

Foderblandningscentraler

  • Blankett 12933:10: tillverkningen och användningen av råvaror (excel, 58 kbyte)

 Import av foder från EU-länder och från länder utanför EU


Tillbaka till blanketter

Teman: