Ankomstanmälan vid handel på den inre marknaden

Fiskmjölpartier som levereras till Finland från den inre marknaden skall undersökas för förbjudet animaliskt protein. På grund av detta skall förhandsanmälan göras om fiskmjölpartiet till Evira före ankomsten av partiet i Finland. Anmälan kan göras med vidstående blankett (ankomstanmälan).

Ankomstanmälan måste göras 24 timmar innan fodret anländer till Finland eller om dagen före införseln är inte en vardag senaste föregående vardag. Anmälan skickas till Eviras fodersektion, adressen rehutuonti@evira.fi eller till faxnumret 029 530 5298.

Anmälningsblanketter

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS