Anmälan om genetisk modifiering av foder

I fråga om de foder för produktionsdjur som innehåller soja, majs, raps eller ris eller av dessa framställda foder ska Evira för vart och ett importparti underrättas om huruvida partiet innehåller genetiskt modifierat material. Om fodret inte hör till särskilt riskbenägna foder (= uppgift i förhandsanmälan), ska en anmälan om genetisk modifiering lämnas på en separat blankett till adressen rehu.ilmoituksen@evira.fi (anvisning REHU 806/1, blankett för förhandsanmälan).

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS