Användning av tillsatser som kräver godkännande

Jordbrukare och husdjursproducenter

När man för fodertillverkning på gården använder fodertillsatser som kräver godkännande, dvs. vissa s.k. zootekniska tillsatser eller koccidiostatika, måste gården registrera sig hos Evira på blankett A och ansöka om godkännande för användning av de ovan nämnda fodertillsatserna på blankett C.

Tillbaka till sidan 'Jordbrukare och husdjursproducenter'

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS