Andra fåglar

Med andra fåglar avses fåglar som inte hålls i produktionssyfte. Andra fåglar delas in i hobbyfåglar för kommersiellt syfte (bl.a. fåglar till djurbutiker och zoon och brevduvor) och sällskapsfåglar som förflyttas med privatpersoner. Eviras anvisningar gällande införsel av andra fåglar finns på menyn till vänster.