Renar

Begränsningar gällande förflyttningar av hjortdjur

I Finland har för första gången konstaterats avmagringssjuka hos hjortdjur (chronic wasting disease, CWD). Exporten av levande hjortdjur liksom renar till andra länder stoppas tills vidare som en försiktighetsåtgärd.

Eviras meddelande: https://www.evira.fi/sv/djur/akutuellt/2018/en-alg-som-patraffats-dod-i-skogen-konstaterades-avliden-i-cwd/
JSMs sidor för alla EU-kommissionens skyddsbeslut: http://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/komission-suojapaatokset/eu-sisaiset