Hundar, katter och illrar

Vid förflyttning av sällskapsdjur mellan EU-länder ska vissa djurhälsovillkor tillämpas. Dessa villkor tillämpas i nuläget i enlighet med den gällande så kallade förordningen om sällskapsdjur (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003).

Denna förordning har upphävts och ersätts av en ny förordning om sällskapsdjur (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013) och den nya förordningen tillämpas från och med 29.12.2014 i alla EU-medlemsstater. I och med förordningen ändras bestämmelserna om resande hundar, katter och illrar. De största ändringarna gäller rabiesvaccination av valpar, passet för sällskapsdjur, tidpunkten för klinisk undersökning och en ny blankettmodell för ägarens förklaring.

Definitioner

Syftet med förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte får inte vara försäljning eller ägarbyte. Med sällskapsdjur avses ett djur som åtföljer sin ägare eller en auktoriserad person som ansvarar för djuret under hela transporten.

En auktoriserad person kan förflytta ett sällskapsdjur istället för ägaren. Med en auktoriserad person menas en fysisk person som av ägaren skriftligen bemyndigats att för ägarens räkning utan kommersiellt syfte förflytta sällskapsdjuret.