Export av hundar och katter till Norge

Dessa krav gäller enbart sådana sällskapsdjur som en resenär har med sig och som inte är avsedda att säljas eller överlämnas till en ny ägare.

Om hundarnas, katternas och illrarnas totala antal är sex eller mera eller om de är avsedda att säljas eller överlåtas till en ny ägare efter utförseln, tillämpas villkoren för utförsel i kommersiellt syfte. Även då om djuret skickas utan ledsagare tillämpas reglerna för utförsel i kommersiellt syfte.

1. Identitetsmärkning

Ett djur måste ha gjorts identifierbart med ett mikrochip eller en klart läsbar tatuering. Mikrochipet bör överensstämma med ISO-standard 11784 och som fungerar med HDX- eller FDX-B-teknik. Mikrochipet kan avläsas med läsare som överensstämmer med ISO-standard 11785. Om mikrochipet inte uppfyller dessa krav, skall ägaren eller den som ansvarar för sällskapsdjuret kunna tillhandahålla vad som krävs för att läsa av mikrochipet. Från och med den 3.7.2011 godkänns enbart mikrochipsmärkning som identifieringssystem. Tatuering godkänns dock som identitetsmärkning om tatueringen är gjord före den 3.7.2011. Efter den 3.7.2011 ska ett djur som har en klart läsbar tatuering åtföljas av ett skriftligt bevis på att djuret är tatuerat före den 3.7.2011.

Ett djur måste vara identifierbart innan det får en rabiesvaccinering.

2. Vaccination mot rabies

Från 29.12.2014 ett ungt djur som är under 12 veckor gammalt får inte vaccineras utan djuret ska vara minst 12 veckor gammalt på vaccinationsdagen. Om djuret av en eller annan orsak har som ungt blivit vaccinerad mot rabies före 12 veckors ålder skall djuret vaccineras på nytt före resan. Efter vaccinationen skall man vänta i 21 dygn förrän man kan resa med djuret. Regeln gäller oberoende om djuret ursprungligen fötts och vaccinerats i Finland eller utomlands.

Ett djur måste vara vaccinerat mot rabies med ett inaktiverat vaccin som fyller den internationella standarden (WHO) och som innehåller minst en antigenenhet per dos. Även rekombinanta rabiesvacciner godkänns.

Rabiesvaccineringen måste ges och vid behov förnyas i överensstämmelse med rekommendationerna från det laboratorium där vaccinet framställts. Ett djur måste vara identifierbart innan det får en rabiesvaccinering. Vaccineringen måste ges minst 21 dygn före införseln. När det gäller förnyad vaccination krävs ingen karenstid på 21 dygn om vaccinationen har getts innan den föregående vaccinationen slutat gälla. Om vaccinet har en avvikande början på skyddande immunitet inleds giltighetstiden för vaccinationen när skyddande immunitet fastställs, vilket skall vara minst 21 dagar efter slutförandet av det vaccinationsprotokoll som tillverkaren kräver för den första vaccinationen.

I passet för sällskapsdjur eller ett annat vaccinationsintyg skall det finnas en anteckning om den föregående vaccinationen. Veterinären antecknar den sista giltighetsdagen för rabiesvaccinationen i passet för sällskapsdjur.

3. Behandling mot echinococcos

Läkemedelsbehandlingen mot echinococcos krävs inte av sällskapsdjur som utförs direkt från Finland till Norge. Om sällskapsdjuren utförs till Norge via Sverige bör bara hundar behandlas mot echinococcos. Före utresan lönar det sig att kontrollera det exakta läget hos de norska myndigheternas, Mattilsynets webbsidor.

4. Pass för sällskapsdjur

Djuret måste åtföljas av ett pass för sällskapsdjur, som innehåller uppgifter om djurets identifiering samt en veterinärs anteckning om giltig rabiesvaccination och vid behov klinisk undersökning och behandling mot echinococcos (delarna I – V och vid behov del X och del VII).

Man får pass för sällskapsdjur från veterinären. Modellen för pass för sällskapsdjur är enhetlig inom hela EU:s område, och andra vaccineringskort kan inte användas i stället för det nya passet för sällskapsdjur.

5. Förbjudna hundraser

Det är förbjudet att föra in till Norge vissa hundraser som anses vara farliga. Dessa är pitbullterrier, amerikansk staffordshire terrier, tosa inu, dogo argentino, fila brasileiro och Ceskoslovensky vlcak.

Mer information på Norges myndigheters webbsidor. (på engelska)

6. Utförsel av ovaccinerade hundvalpar eller kattungar

Från den 1 mars 2014 har Norge förbjudit införsel av ovaccinerade hundvalpar och kattungar som är under 12 veckor gamla. Mer information på Mattilsynets webbsidor bara på norska.

 

Norge har tagit i bruk nya införselregler för införsel av gatuhundar från andra länder till Norge.
Meddelande om saken: NTB info (på norska)
Mer information på Norges myndigheters webbsidor: Mattilsynet (på norska)

 

Införselkraven i Norge utgår fortfarande till stor del från Norges nationella lagstiftning. Evira kan också få informationen om ändringar för sent.

Kontaktuppgifterna till myndigheterna i Norge:  

Mattilsynet
PB 383
N-2381 Brumunddal
Norge
tfn +47 22 40 00 00 
E-mail: postmottak /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  mattilsynet.no

http://www.mattilsynet.no/