Export av hundar och katter till Storbritannien och Irland

Dessa krav gäller enbart sådana sällskapsdjur som en resenär har med sig och som inte är avsedda att säljas eller överlämnas till en ny ägare.

Om hundarnas, katternas och illrarnas totala antal är sex eller mera eller om de är avsedda att säljas eller överlåtas till en ny ägare efter utförseln, tillämpas villkoren för utförsel i kommersiellt syfte. Även då om djuret skickas utan ledsagare tillämpas reglerna för utförsel i kommersiellt syfte.

1. Godkända länder från vilka djur får föras ut till Storbritannien eller Irland

Hundar och katter får föras ut till Storbritannien eller Irland utan karantän endast från vissa länder. Listan finns på Defras webbsidor.

2. Godkända rutter och transportföretag

Hundar och katter får föras in till Storbritannien och Irland endast längs vissa rutter och av vissa transportföretag. Uppgifter om de godkända rutterna och transportföretagen finns att få hos dessa länders myndigheter.
Storbritannien:  http://www.defra.gov.uk/
Irland:  http://www.agriculture.gov.ie/ .

3. Identitetsmärkning

Ett djur måste ha gjorts identifierbart med ett mikrochip eller en klart läsbar tatuering. Mikrochipet bör överensstämma med ISO-standard 11784 och som fungerar med HDX- eller FDX-B-teknik. Mikrochipet kan avläsas med läsare som överensstämmer med ISO-standard 11785. Om mikrochipet inte uppfyller dessa krav, skall ägaren eller den som ansvarar för sällskapsdjuret kunna tillhandahålla vad som krävs för att läsa av mikrochipet. Från och med den 3.7.2011 godkänns enbart mikrochipsmärkning som identifieringssystem. Tatuering godkänns dock som identitetsmärkning om tatueringen är gjord före den 3.7.2011. Efter den 3.7.2011 ska ett djur som har en klart läsbar tatuering åtföljas av ett skriftligt bevis på att djuret är tatuerat före den 3.7.2011.

Ett djur måste vara identifierbart innan det får en rabiesvaccinering.

4. Vaccination mot rabies

Från 29.12.2014 ett ungt djur som är under 12 veckor gammalt får inte vaccineras utan djuret ska vara minst 12 veckor gammalt på vaccinationsdagen. Om djuret av en eller annan orsak har som ungt blivit vaccinerad mot rabies före 12 veckors ålder skall djuret vaccineras på nytt före resan. Efter vaccinationen skall man vänta i 21 dygn förrän man kan resa med djuret. Regeln gäller oberoende om djuret ursprungligen fötts och vaccinerats i Finland eller utomlands.

Ett djur måste vara vaccinerat mot rabies med ett inaktiverat vaccin som fyller den internationella standarden (WHO) och som innehåller minst en antigenenhet per dos. Även rekombinanta rabiesvacciner godkänns.

Rabiesvaccineringen måste ges och vid behov förnyas i överensstämmelse med rekommendationerna från det laboratorium där vaccinet framställts. Ett djur måste vara identifierbart innan det får en rabiesvaccinering. Vaccineringen måste ges minst 21 dygn före införseln. När det gäller förnyad vaccination krävs ingen karenstid på 21 dygn om vaccinationen har getts innan den föregående vaccinationen slutat gälla. Om vaccinet har en avvikande början på skyddande immunitet inleds giltighetstiden för vaccinationen när skyddande immunitet fastställs, vilket skall vara minst 21 dagar efter slutförandet av det vaccinationsprotokoll som tillverkaren kräver för den första vaccinationen.

I passet för sällskapsdjur eller ett annat vaccinationsintyg skall det finnas en anteckning om den föregående vaccinationen. Veterinären antecknar den sista giltighetsdagen för rabiesvaccinationen i passet för sällskapsdjur.

5. Behandling mot echinococcos

Ingen bandmaskbehandling mot echinococcos krävs, om hunden utförs direkt från Finland till Storbritannien eller Irland.

6. Pass för sällskapsdjur

Djuret måste åtföljas av ett pass för sällskapsdjur, som innehåller uppgifter om djurets identifiering samt en veterinärs anteckning om giltig rabiesvaccination och vid behov klinisk undersökning och behandling mot echinococcos (delarna I – V och vid behov del X och del VII).

Man får pass för sällskapsdjur från veterinären. Modellen för pass för sällskapsdjur är enhetlig inom hela EU:s område, och andra vaccineringskort kan inte användas i stället för det nya passet för sällskapsdjur.

7. Förbjudna hundraser

Det är totalt förbjudet att föra in till Storbritannien vissa hundraser som anses vara farliga, såsom bl.a. pitbullterrier, dogo argentino, fila brasileiro och japanese tosa. Mera om saken finns på Defras webbsidor.

Mer information om Irlands krav för hundraser som anses vara farliga finns här.

Införselkraven i Storbritannien och Irland utgår fortfarande till stor del från den nationella lagstiftningen i dessa länder. Evira kan också få informationen om ändringar för sent.

8. TRACES

Det lönar sig att rådfråga direkt från destinationslandet huruvida ett TRACES-intyg krävs, om det gäller ett djur som reser utan resenär eller ett djur som säljs. Mer information om TRACES på våra webbsidor.

Kontaktuppgifterna till myndigheterna i Storbritannien

Internet: https://www.gov.uk/take-pet-abroad
Helpline: +44 20 7238 6951
E-mail: pettravel /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  ahvla.gsi.gov.uk

Kontaktuppgifterna till myndigheterna i Irland

Internet: http://www.agriculture.gov.ie/pets/
Helpline: +353 1 607 2827
E-mail: info /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  agriculture.gov.ie