Import av hundar, katter och illrar från länder utanför EU

Den främsta avsikten med importbestämmelserna för hundar, katter och illrar är att förebygga spridning av rabies inom EU. Den som importerar djuret ansvarar för att djuret uppfyller importbestämmelserna då det passerar gränsen till EU. 

Vid import av hundar, katter och illrar från Norge, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten iakttas samma villkor för införsel som vid import från EU-länder.

Sällskapsdjur som en resenär har med sig

Enligt villkoren för införsel utan kommersiellt syfte kan en resenär ha med sig högst fem sällskapsdjur som inte är avsedda att säljas eller överlåtas vidare. Det anses också vara import utan kommersiellt syfte då sällskapsdjurets transportlåda placeras i flygplanets lastrum och följeslagaren reser med samma plan.

Eviras rådgivning angående importvillkoren för transport av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte är via e-post på adressen kolmasmaa at-merkki-kapea.gif evira.fi.

Sällskapsdjur som transporteras utan följeslagare

Sällskapsdjur som transporteras utan följeslagare (i allmänhet som flygfrakt) ska uppfylla villkoren för kommersiell import . Importen anses vara kommersiell även då det gäller fler än 5 sällskapsdjur eller om de är avsedda att säljas eller överlåtas vidare. Villkoren för kommersiell import finns i kolumnen till vänster.

Rådgivning i anslutning till kommersiell transport får ni via e-post på adressen lentoasema at-merkki-kapea.gif evira.fi.

Ett djur som inte uppfyller importbestämmelserna kommer antingen att

  • sändas tillbaka till avgångslandet eller
  • överföras till officiell karantän tills importbestämmelserna har uppfyllts (det finns ingen officiell karantän i Finland; om importören så önskar kan denna utreda möjligheten att sända djuret till en officiell karantän i en annan medlemsstat) eller
  • som ett sista alternativ, avlivas.

Importören är ansvarig för alla kostnader som uppstår ifall djuret inte uppfyller importbestämmelserna.

(18041SEU)

Mer information