Import av frusen hundsperma

I fortsättningen kommer import av hundsperma att tillåtas endast från registrerade institutioner. Importen ska meddelas i förväg till marko.saarikoski@evira.fi, så att Evira kan meddela institutionen till TRACES Team. Beslut om import kan endast införas i TRACES efter att TRACES Team har infört institutionen i databasen.

Det finns inga importvillkor för import av hundsperma i Finlands lagstiftning eller i EU-lagstiftningen, och därför krävs inte heller hälsointyg. Importpartiet ska endast åtföljas av en kommersiell eller annan handling, av vilken produkten och dess mängd framgår, samt avsändarens och mottagarens adresser.

För hundsperma krävs ändå en avgiftsbelagd veterinär gränskontroll då den kommer in på Europeiska unionens område. Kontrollerna görs under tjänstetid må-fr kl. 8-15:45.

Partiet kan endast föras in i landet via en godkänd veterinär gränskontrollstation. I Finland är stationerna belägna i Vaalimaa (import vägledes från Ryssland) samt i Håkansåker i Helsingfors (import sjöledes via Helsingfors hamn), på Helsingfors-Vanda flygplats (import flygledes) samt i Fredrikshamn - (import sjöledes via hamnen i Fredrikshamn).

Partiet ska anmälas till TRACES minst 1 arbetsdag innan det anländer till landet. Mera information ger: marko.saarikoski@evira.fi, tfn +358 40 146 7551.

Det ligger på importörens ansvar att följa med beslut om skyddsåtgärder. Om det sker ändringar vad gäller djursjukdomar i landet som man ämnar importera från, kan beslut om skyddsåtgärder och lagstiftning ändras snabbt.

Till höger på sidan finns en länk till anvisningen ” Import conditions of frozen Canine semen to Finland”, som ni vid behov kan skicka till avsändaren.

(18054SEU)

Mer information på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser