TRACES-handledning

Handel på den inre marknaden och export till länder utanför EU

Registrering av tjänsteveterinärer

 • Analytiker Pia Vilen, 0400 284 737, pia.vilen /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi
 • Överinspektör Jaana Vuolle, 040 489 3322, jaana.vuolle /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi
 • Överinspektör Virva Valle, 040 489 3359, virva.valle /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi
 • Inspektör Kirsi Hartikainen, 050 365 9508, VientiTraces /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi (export till länder utanför EU)

Registrering av kommersiella aktörer

 • Länsveterinärerna på sitt område bekräftar alla aktörer som planerar export av djur
 • Överinspektör Jaana Vuolle, 040 489 3322, jaana.vuolle /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi
 • Analytiker Pia Vilen, 0400 284 737, pia.vilen /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi

Uppgörande av intyg över handel på den inre marknaden

Kommunalveterinären ska i första hand kontakta länsveterinären.

 • Länsveterinärerna på sitt område, se kontaktuppgifter från länken ovan
 • Överinspektör Virva Valle, 040 489 3359, virva.valle /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi
 • Överinspektör Jaana Vuolle, 0400 489 3322, jaana.vuolle /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi
 • Analytiker Pia Vilen, 0400 284 737, pia.vilen /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi

Frågor gällande export till länder utanför EU

 • Inspektör Kirsi Hartikainen, 050 365 9508, VientiTraces /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi

Import från länder utanför EU

Registrering av användare

 • Inspektör Marko Saarikoski: puh. 02077 24335, marko.saarikoski /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Uppgörande av CVED-intyg

 • Marko Saarikoski: puh. 02077 24335, marko.saarikoski /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

 

Mer information på andra webbplatser

Frequently asked questions