TRACES-handledning

Handel på den inre marknaden

Registrering av tjänsteveterinärer

 • Analytiker Pia Vilen, 0400 284 737, pia.vilen /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi
 • Överinspektör Jaana Vuolle, 040 489 3322, jaana.vuolle@evira.fi
 • Överinspektör Seppo Kuosmanen, 050 596 6131, seppo.kuosmanen @evira.fi
 • Överinspektör Virva Valle, 040 489 3359, virva.valle /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi

Registrering av kommersiella aktörer

 • Evira registrerar alla aktörer som importerar djur i EUs inre marknad och som registrerar sig vid Evira som importörer av djur som organisation i TRACES-programmet. Därför behöver importörer inte använda TRACES-programmet själv. Importörer måste bara kunna berätta till avsändaren av djuren hur han hittar rätt mottagare i programmet. Importörer får anvisningar för det när han registrerar sig vid Evira.
 • Länsveterinärerna på sitt område bekräftar alla aktörer som planerar export av djur
 • Överinspektör Jaana Vuolle, 040 489 3322, jaana.vuolle@evira.fi
 • Analytiker Pia Vilen, 0400 284 737, pia.vilen /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi
 • Överinspektör Seppo Kuosmanen, 050 596 6131, seppo.kuosmanen @evira.fi

Uppgörande av intyg över handel på den inre marknaden

Kommunalveterinären ska i första hand kontakta länsveterinären.

 • Länsveterinärerna på sitt område, se kontaktuppgifter från länken ovan
 • Överinspektör Virva Valle, 040 489 3359, virva.valle /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi
 • Överinspektör Seppo Kuosmanen, 050 596 6131, seppo.kuosmanen @evira.fi
 • Överinspektör Jaana Vuolle, 0400 489 3322, jaana.vuolle@evira.fi
 • Analytiker Pia Vilen, 0400 284 737, pia.vilen /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi

Import från länder utanför EU

Registrering av användare

 • Inspektör Marko Saarikoski: puh. 02077 24335, marko.saarikoski /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Uppgörande av CVED-intyg

 • Marko Saarikoski: puh. 02077 24335, marko.saarikoski /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

 

Mer information på andra webbplatser

Frequently asked questions