Saparo nyhetsbrev till veterinärer

Saparo är ett elektroniskt nyhetsbrev som ges ut av Evira och som är riktat till veterinärer. Saparo innehåller information för veterinärer om aktuella veterinärmedicinska frågor och ärenden. Saparo kommer ut 5–6 gånger om året. Vem som helst som är intresserad får beställa Saparo via länken i nyhetsbrevet. 

Publiceringssättet för Saparo ändras i juni 2016. Innehållet blir då en del av webbplatsen Evira.fi. Nyhetsbrevet sänds på samma sätt som tidigare till dem som beställt det.

Du kan läsa tidigare Saparo här.