Berätta om Eviranet också för nya medarbetare

I det externa nätet Eviranet finns innehåll riktat till veterinärer i myndighetsställning, bl.a. egna arbetsmiljöer med delade dokument och diskussioner. Nog ingår väl vägledning i det hur Eviranet utnyttjas hos er redan i inskolningen av nya medarbetare?

I det externa nätet Eviranet finns innehåll riktat till veterinärer i myndighetsställning, bl.a. egna arbetsmiljöer med delade dokument och diskussioner. Nog ingår väl vägledning i det hur Eviranet utnyttjas hos er redan i inskolningen av nya medarbetare?

Eviranet är en extern nättjänst riktad till myndigheter, tjänsteinnehavare och vissa andra grupper. Eviranet har redan över 1400 användare runt om i landet och de första internationella användarna loggar in under höstens 2016 lopp.

Eviranet är avsett att effektivera arbetet som målgruppernas medlemmar utför och tjäna som en kanal för diskussion myndigheterna emellan. I Eviranets arbetsmiljöer kan man till exempel dela och bearbeta gemensamma dokument. I de allmänna diskussionerna och i arbetsmiljöernas slutna diskussioner kan man utbyta erfarenheter om bästa praxis, ställa frågor och ge svar till tjänstemannakolleger i ens egen sektor inom olika organisationer.

Eftersom det överallt är en del av vardagen att medarbetare kommer och går, är det viktigt att nya medarbetare som hör till målgrupperna hänvisas till Eviranet. Och om ens egen användning av Eviranet är i behov av uppdatering, finns nedan en länk till en sida med anvisningar, av vilken också användarstödets kontaktuppgifter framgår.

Anvisningar om hur man ansöker om användarrättigheter till Eviranet

Eviranets bruksanvisningar (i Eviranet) 

Mer information: 

Överinspektör Ylitarkastaja Sirpa Lotsari, tfn 050 562 3846

Överinspektör Maarit Haverinen, tfn 0400 258 870