Dag om tillsynen över biprodukter 6.10.2016

Eviras biproduktteam arrangerar torsdagen 6.10.2016 en riksomfattande dag om tillsynen över biprodukter för alla tillsynspersoner som jobbar med biprodukter.

Under dagen behandlas biprodukterna uttömmande ur många olika synvinklar. Teman är bl.a. planeringen av tillsynen och rapporteringen, avgifterna som uppbärs för tillsynen, tillgripandet av tvångsmedel, tillsynen över och kraven på åtel och tillsynen över biprodukter i livsmedelsanläggningar. I programmet ingår också en översikt över aktuella nya ämnen inom tillsynen över biprodukter, såsom användningen av insekter, förbränningen av dynga och kraven på export och import. Dagen arrangeras i Evira i Vik. Det är också möjligt att delta i tillställningen via videoförbindelse. Tillställningen är avgiftsfri.

Program (pdf, på finska)

Anmälning senast fredagen 30.9 via skolningssystemet 

Mer information:

överinspektör, sektionschef Olli Venelampi, tfn 040 842 3478, olli.venelampi@evira.fi