För förebyggande av grisdiarré får användas endast ett zinkoxidpreparat som beviljats försäljningstillstånd

I Finland får för produktionsdjur användas endast sådana preparat, som godkänts för produktionsdjur. Av zinkoxid har funnits ett preparat med försäljningstillstånd på marknaden redan i ett par års tid och för förebyggande av grisdiarré får således inte användas andra zinkoxidprodukter.

Vetzin vet 1000 mg/g premix till medicinfoder har funnits på marknaden allt sedan maj 2014. Det är än så länge det enda zinkoxidpreparatet som kan användas för förebyggande av grisdiarré. Som produktresumén säger blandas Vetzin in i torrt foder i en produktionsanläggning godkänd av Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Tillsynen har uppdagat att tidigare anskaffad annan zinkoxid kan påträffas i svinstallen. För att livsmedelssäkerheten ska säkerställas är det ändå viktigt att endast godkända veterinärmedicinska läkemedelspreparat används i svinstallen. Den vårdande veterinären borde också under besök i ett svinstall säkerställa att andra zinkoxidprodukter sedan tidigare inte finns i reserv.

Mer information:

Överinspektör Liisa Kaartinen, tfn 029530 5138