Harpest har konstaterats hos fält- och skogsharar

Harpest eller tularemi som är en bekant sensommarsjukdom har efter mitten av juli åter börjat förekomma hos harar.

I Evira verifierades 14 fall hos skogsharar och fältharar. Sjukdomen konstaterades också hos tre fältharar redan i våras. Som under många tidigare år också kommer de flesta fallen från Norra Österbotten (Uleåborgs- och Brahestadsregionen, Karleby). Positiva prover har också erhållits från Södra Österbotten och Kymmenedalen. Fallen i våras härstammade från Uleåborg och Ackas i Birkaland.

Harpesten är en sjukdom som också lätt sprider sig till människan och därför ska harkadaver hanteras varsamt. Kadaver bör aldrig vidröras med bara händer.

Evira tar emot färska prover av harar för undersökning med tanke på harpest och andra smittsamma sjukdomar.

Förekomsten av tularemi hos fält- och skogsharar i sommaren 2016

Mer information:

Specialforskare Marja Isomursu, tfn 040 512 1248

Specialforskare Minna Nylund, tfn 040 489 3393