Veterinär, sprid inte djursjukdomar!

Veterinären ska vara särskilt eftertänksam då han eller hon idkar produktionsdjurspraktik i flera olika länder. Eviras rekommendationer om veterinärens smittskydd hjälper veterinären förhindra att smittor sprider sig. 

Finland är fritt från många smittsamma djursjukdomar som är vanliga i många länder i och utanför Europa. Som exempel kan nämnas grishosta, BVD, eller många allvarligare sjukdomar, såsom brucellos hos idisslare eller tuberkulos hos nötkreatur. Särskild oro över att smitta kan sprida sig till Finland orsakar afrikanska svinpesten som härjar i Finlands närområden, särskilt i Baltikum. Därför ska den som idkar praktik i Finland och i ett annat land särskilt noggrant se till att han eller hon inte medför en risk att en djursjukdom sprider sig till Finland. Eviras rekommendationer lämpar sig också för rutinmässigt smittskydd i Finland.

Använd skild utrustning i skilda länder

Skaffa en egen praktikväska och egen skyddsutrustning (engångsoveraller och -stövelskydd, arbetsrock eller overaller och stövlar) till varje land, där du idkar produktionsdjurspraktik. Använd under arbetstid sådana kläder och skodon, som du inte använder i andra länder.

För varje enskilt land borde finnas egna arbetsredskap, om det inte är möjligt att rengöra och desinficera redskapen på ett tillförlitligt sätt. Använd egna läkemedelsförpackningar och läkemedel i varje enskilt land. Om möjligt, använd olika bilar i olika länder då du idkar praktik.

Använd den skyddsutrustning som gården står till tjänst med. Håll engångsoveraller och -stövelskydd i reserv i din bil och använd dem, om du inte kan använda den skyddsutrustning som gården erbjuder.

Tvätta och desinficera händerna när du kommer och när du går. Använd arbetsredskap för engångsbruk eller tvättade och desinficerade arbetsredskap på gårdarna. Tvätta och desinficera dina arbetsredskap redan innan du ger dig iväg från gården. Se till att du inte transporterar smuts i dina kläder eller skodon från en gård till en annan.

Då du förflyttar dig från ett land till ett annat

Om du måste transportera kläder, utrustning eller skodon som du använt i ditt arbete från ett land till ett annat: Tvätta arbetskläderna och andra kläder du använt i den högsta temperatur som tvättrådet tillåter. Rengör och tvätta också skodonen och arbetsredskapen omsorgsfullt. Håll tvättade kläder, tvättade skodon och tvättad utrustning allt enligt tillverkningsmaterialet en timme i het bastu (minst + 60 °C) eller desinficera dem med en desinfektionslösning (såsom Virkon S i 1 % lösning eller 2 % hypoklo­ritlösning). Följ anvisningarna som tillverkaren gett.

Hundar: Om du har med dig en eller flera hundar, se till att hundarna är vaccinerade mot rabies och behandlade med läkemedel mot echinocockos och att detta märkts ut i passet på korrekt sätt. Undvik att låta dem löpa fritt i skogen i områden med restriktioner på grund av afrikansk svinpest. Tvätta hundar och hundutrustning du haft med omsorgsfullt före återresan till  Finland. Ha inte hundar med dig under besök på gårdar.

Bilen: Låt tvätta bilen i en biltvätt och välj en tvätt, som också tvättar bilens chassi. Tvätta och desinficera bilens gummimattor och rengör insidan av bilen omsorgsfullt. Tvätta och desinficera också skyddsmattan i bilens bagageutrymme eller skydda bagageutrymmet i förväg till exempel med engångsplast. Tvätta och rengör din bil redan innan återresan till Finland och vid behov på nytt i Finland.

48 h: Besök inte gårdar med produktionsdjur i Finland innan det har gått minst 48 timmar sedan ditt besök på utländska gårdar eller sedan du rört dig i naturen i ett ASF-restriktionsområde.

Hemkomstgåvor: Evira rekommenderar att vildsvinskött eller köttprodukter av vildsvin inte ens för eget bruk tas med hem från sådana länder, där afrikansk svinpest konstaterats.

Eviras rekommendationer (pdf, på finska)

Mer information: 

Överinspektör, sektionschef Sirpa Kiviruusu, tfn 0400 920 503