Saparo nyhetsbrev till veterinärer, december 2016

15.12.2016

Högpatogen fågelinfluensa på Åland och i Nagu

Högpatogen fågelinfluensa har för första gången påträffats i Finland. I viggar som påträffats döda på Åland och i Nagu i Pargas konstaterades fågelinfluensa av typen H5N8. Fågelinfluensa av typen H5N8 har också konstaterats hos hönor och påfåglar i en fågelpark i Mariehamn och hos vilda havsörnar på Åland.

Läs mer

Insändning av vildsvinsprover för ASF- och trikinundersökningar

Jägarna har ombetts sända in prover av fällda frilevande vildsvin för undersökning med tanke på afrikansk svinpest. Som belöning till jägarna betalar Evira 40 euro / proverna som sänts in från ett vildsvin. På jägarnas önskemål har man i Evira inlett ett till slutet av april pågående försök, under vilket en jägare, om han så vill, kan byta ut provtagningsbelöningen mot undersökning av trikinproverna utan ersättning. 

Läs mer

Evira har rekommenderat att de bindande begränsningarna i användningen av penicillin hävs

Evira har föreslagit för Fimea att man avstår från de bindande användningsbegränsningarna från och med 1.1.2017 på grund av störningarna i tillgången på ersättande läkemedelspreparat. De övriga undantagsarrangemangen torde fortsätta också på nästa års sida.

Läs mer

Överlåtelse av receptfria läkemedel från mottagningen

En veterinär kan inte överlåta ens receptfria läkemedel till vem som helst. För att en veterinär ska kunna överlåta till exempel avmaskningsläkemedel från sin mottagning, måste veterinären väl känna till hälsotillståndet hos djuret i fråga. I praktiken ska djuret i fråga vara veterinärens patient. 

Läs mer

Endast veterinärer som nämnts i djurhälsovårdsavtalet överlåter läkemedel i reserv

Överlåtelse av läkemedel i reserv är tillåtet endast för sådana djurhälsovårdsveterinärer i Sikava och Naseva, som nämnts i gårdens djurhälsovårdsavtal. 

Läs mer

Uppdatera dina uppgifter i veterinärregistret

Nu kan du själv spara uppgifterna med hjälp av elektronisk ärendehantering. Användning av tjänsten förutsätter att du har ett finskt personsignum och att du beviljats rätt att utöva veterinäryrket i Finland.

Läs mer

Analysintygen fås via e-post

Eviras kunder får numera analysintygen via e-post, då de antecknar sin e-postadress på remissen. 

Läs mer

Teman: