Analysintygen fås via e-post

Eviras kunder får numera analysintygen via e-post, då de antecknar sin e-postadress på remissen.

Analysintyget som medföljer som bilaga till e-posten ersätter intyget som sänds per brevpost. Om man önskar få analysintyget på gammalt vis via brevpost, ska man inte fylla i e-postadressen på remissen.