Endast veterinärer som nämnts i djurhälsovårdsavtalet överlåter läkemedel i reserv

Överlåtelse av läkemedel i reserv är tillåtet endast för sådana djurhälsovårdsveterinärer i Sikava och Naseva, som nämnts i gårdens djurhälsovårdsavtal.

Den i avtalet nämnda ansvariga veterinären svarar för att såväl gården som de andra i avtalet nämnda veterinärerna följer hälsosplanen och läkemedelsbehandlingsplanen som ingår i den. Om du besöker en gård för att sköta akuta sjukdomsfall och inte är en avtalsveterinär, tillåter lagstiftningen inte att du överlåter läkemedel med tanke på framtida sjukdomsfall. Du får ändå lämna läkemedel för fortsatt behandling av djuret du skött.

Kontrollerad användning av läkemedel förutsätter att alla följer bestämmelserna. Om man får veta att läkemedel överlåts i strid mot bestämmelserna, ska man kontakta länsveterinären.

Läs mer om tolkningarna av överlåtelse i reserv här (pdf, endast på finska).

Mer information:

överinspektör Liisa Kaartinen, tfn 029530 5138