Evira har rekommenderat att de bindande begränsningarna i användningen av penicillin hävs

Evira har föreslagit för Fimea att man avstår från de bindande användningsbegränsningarna från och med 1.1.2017 på grund av störningarna i tillgången på ersättande läkemedelspreparat. De övriga undantagsarrangemangen torde fortsätta också på nästa års sida.

Störningen i tillgången på bensylpenicillinprokain började våren 2015. Allt sedan sommaren 2015 har indikationerna för penicillin begränsats med en bilaga till SHM:s beslut om obligatorisk upplagring. Den ökade användningen av preparat som ersätter penicillin har i några fall lett till störningar i tillgången på också dessa preparat. Därför anser Evira att man kan avstå från begränsningarna i indikationerna för penicillin. Med undantagsarrangemang har penicillin fåtts in i landet i tillräcklig mängd under hela den tid som störningen i tillgången varat.

Evira informerar om hur läget utvecklas på webbplatsen: Aktuellt om medicinering av djur.

Mer information:

överinspektör Liisa Kaartinen, tfn 029530 5138