Uppdatera dina uppgifter i veterinärregistret

Evira upprätthåller ett register över legitimerade veterinärer och personer som har rätt att utöva veterinäryrket I Finland. Veterinärerna är enligt lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) skyldiga att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade. Bland annat vid djursjukdomsepidemier är det viktigt att veterinärerna som är verksamma i Finland snabbt kan nås. Det säkerställs genom att uppgifterna i veterinärregistret hålls uppdaterade. 

Nu kan du själv spara uppgifterna med hjälp av elektronisk ärendehantering på adressen https://elainlaakarirekisteri-asiointi.evira.fi. Användning av tjänsten förutsätter att du har ett finskt personsignum och att du beviljats rätt att utöva veterinäryrket i Finland. Du kan logga in i tjänsten med de personliga nätbankskoder som din bank beviljat. Den elektroniska ärendehanteringstjänsten i veterinärregistret är än så länge tillgänglig enbart på finska, tjänsten öppnas på svenska så fort som möjligt.

I den elektroniska ärendehanteringstjänsten kan du kontrollera vilka uppgifter som sparats om dig i veterinärregistret och uppge

  • dina personliga kontaktuppgifter
  • gällande uppgifter om arbetsplatsen, befattningen eller tjänsten med kontaktuppgifter och
  • du kan administrera personuppgifterna som sparats i veterinärregistret och bestämma om uppgifterna får överlåtas till olika ändamål. 

Läs mer:

Veterinärregistret